Objednávka webhostingu:
www.
Vyhľadávanie:

fulltext
slovensky

Hostingové služby - Webhosting - Nastavenie serverov

Nastavenie PHP 5.x:
register_globals:Off, nastaviteľné
safe_mode:Off
magic_quotes_gpc:Off, nastaviteľné
magic_quotes_runtime:Off, nastaviteľné
magic_quotes_sybase:Off, nastaviteľné
upload_max_filesize:100 MB
memory_limit:128 MB
max_execution_time:30 s
max_input_time:60 s

Nastavenie Apache v2.x:
mod_rewrite:On
vlastné chybové stránky:ano
vlastný .htaccess:ano

Webové služby:
phpMyAdmin v2.1x:ano
podpora bigdump:ano
roundcube webmail:ano
webftp:ano
SSL certifikát ARMIN spol. s r.o.:ano
Nastavenie mail serveru:
pop3 / imap / smtp:mail.vasadomena.tld
POP3 porty:110, ssl 995
IMAP porty:143, ssl 993
SMTP porty:25, 587, ssl 465

Nastavenie FTP serveru:
ftp adresa:ftp.vasadomena.tld
ftp port:21
timeout:15 min
FXP prenosy:ano

Nastavenie MySQL serveru:
host:localhost
externý prístup:za príplatok
character set database:latin2
character set connection:utf8
collation connection:latin2_czech_cs
© 2oo6 - 2o24 by ARMIN spol. s r.o.. Všetky práva vyhradené.
 
ARMIN spol. s r.o. na Facebook-u