Objednávka webhostingu:
www.
Vyhľadávanie:

fulltext
slovensky

Novinky - Správa .htaccess a .htpasswd súborov v administrácií

[30.05.2008]

Dňa 30. mája 2008 bol pridaný do administrácie modul Web slúžiaci pre správu .htaccess a .htpasswd súborov webového servera Apache. Všetky zadané požiadavky v tomto module sú automaticky vybavované každých 10 minút a uživateľ je jasne informovaný o aktuálnom stave.

V module Web je možné pre akýkoľvek existujúci adresár na Vašej doméne nastaviť tieto atribúty:

  • List - zvolením tohto atribútu povolíte v danom adresári výpis všetkých súborov a adresárov v prípade, že vybraný adresár neobsahuje indexový súbor.
  • Heslo - zaškrtnutím tejto voľby sa nastaví na vybraný adresár http autentifikácia a do daného adresára sa je možné dostať iba s platným loginom (meno a heslo), ktoré sa globálne definujú na celú doménu. Logicky je táto voľba zablokovaná v prípade že užívateľ nemá nadefinovaný žiadny login.
  • Loginy - v tejto časti sa definujú uživateľské loginy, ktoré budú figurovať resp. budú platné pre vstup do všetkých adresárov na Vašej doméne, u ktorých budete mať zaškrtnutý atribút Loginy.
  • IP adresy - v tejto časti sa definujú IPv4 adresy, pre ktoré sa má blokovať prístup cez http protokol do všetkých adresárov na Vašej doméne, u ktorých máte zaškrtnutý atribút IP. Táto voľba u adresárov je opäť logicky prístupná iba v prípade že máte nadefinovanú aspoň jednu IP adresu.

Samozrejmosťou modulu Web je taktiež dynamická pomoc s vysvetlivkami k jednotlivým sekciám. V prípade akýchkoľvek nejasností smerujte prosím svoje dotazy do založeného vlákna na fóre.

© 2oo6 - 2o22 by ARMIN spol. s r.o.. Všetky práva vyhradené.
 
ARMIN spol. s r.o. na Facebook-u